Banko i Håndværkerhuset.
Vi spiller hver mandag kl. 19:30.
Dørene åbnes kl. 18:30.
Sæsonen løber fra september til marts.
Hold øje med hjemmesiden eller på Facebook.

Sponsorbanko i september.
Huset var flot besøgt, og der var rigtig mange fine præmier og sidegevinster at spille om.

Oktoberfest lørdag d. 7. oktober 2023

Hold nu op, et brag af en fest!

Der var lækker schnitzel og fadøl.
Bier und Spass spillede op til dans, og bagefter tog DJ fra Coolrent.dk i Bredsten over.
Folk var så fine i tyrolertøj, og hele Huset var flot pyntet.

Reel fra oktoberfest 2023
Mortensaften 2023

Mortensaften 2023

Rigtig hyggelig aften, hvor vi spiste and og sang et par salmer.

Landskamp mod Slovenien

Fodboldaften d. 17. november 2023

Landsholdet spillede mod Slovenien, og vi stillede an med storskærm, lækker buffet og kolde øl.
Der var også slushice i både børne- og voksenudgave.

Loppemarked d. 26. november

Vi havde et helt udsolgt hus fyldt med flotte stande.
Der blev solgt æbleskiver og gløgg.

Pyntning af juletræet 2023

Vi havde besøg af en masse dejlige børn og voksne fra Troldebo, som hjalp med at pynte vores juletræ med hjemmelavet julepynt.
Men først spillede de to herrer fra kirken en masse dejlige julesange, og så spiste vi æbleskiver og drak saftevand.

Juletræsfest 1. søndag i advent

I samarbejde med Bredsten Juletræsforening og Dagli Brugsen havde vi Huset fyldt med en masse glade og skønne børn.
Vi sang og dansede om juletræet.
Vi fulgtes ad om til Brugsen, hvor vi i fællesskab hjalp Julemanden med at tænde lysene på byens juletræ.
Bagefter delte han slikposer ud til de artige børn.

Tryk for at se en video fra dagen

Fastelavnsfest 2024

Vi havde besøg af en masse skønne børn, som var klædt så flot ud.

Vi fik slået katten af tønden, spist fastelavnsboller og kåret både kattekonger, kattedronninger og bedste udklædning.

Simpelthen en fest!

Tryk her for at se et billede fra 80-erfesten

80er-fest

Og lige med et var vi tilbage i den tidslomme, vi kender fra 80erne.
Neonfarver, benvarmere, crepet hår og alle de svedigste hits.
Der blev lavet ormen under den store discokugle, danset til YMCA og drukket isbjørn og filur i baren.

test test

Bedste udklædning

Vi kårede den bedst udklædte dame og herre, og det var et svært valg.
I havde alle gjort så meget ud af det, og I så forrygende ud!!

Generalforsamling 2024

Referat
1. Valg af dirigent: Anita Brodersen
Valg af referent: Vibeke Lasgaard Corvinius
Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet med annonce i avisen.

2. Formandens beretning:
Det har været et spændende år med en helt ny bestyrelse, som har været med til at afholde nye typer af arrangementer i årets løb, herunder fodboldaften, 80’er-fest og loppemarked. Vores arrangementer er gået okay; de har givet overskud, men vi kunne godt have ønsket os flere gæster. Revyen blev desværre aflyst, da man ikke kunne finde skuespillere samt manglede en pianist. Vi har ikke foretaget særlige investeringer i årets løb; dog har vi fået rengøring på, så bestyrelsen ikke skulle stå med dette. Udlejning er ikke gået lige så godt som sidste år, da vi i starten satte priserne op grundet rengøring. Vi har dog nedjusteret priserne og tilrettet udlejningstiderne, så der igen er godt gang i udlejningsdelen. Vi har haft et af de bedste år, hvis vi kigger på bankospil. Der har været mange til stede hver mandag. Vores gevinster har været større, men det har vores overskud også. Vores bogholder har valgt at sige fra, så fremover bliver det vores kasserer, som foretager bogføringen. Vi får gulvet lakeret i løbet af foråret, men ellers har vi ingen planlagte renoveringer. Tak til bestyrelsen for det arbejde, de har lagt i løbet af året.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens aflæggelse af regnskab:
Regnskabet er ikke så tilfredsstillende som foregående år, da resultatet ender med et underskud på kr. 16.000. Dette skyldes bl.a. faldende medlemstal, hvilket er bedrøveligt. Vi vil meget gerne have flere medlemmer, og budskabet skal spredes i byen. Vi har haft mindre udlejning sammenlignet med sidste år. Som nævnt i formandens beretning har vi justeret på prisen, så udlejning nu igen ser fornuftigt ud. Vi har ikke haft så mange deltagere til vores arrangementer udover banko. Om det skyldes en generel samfundsudvikling, eller at der er for meget at vælge imellem, kan man kun gisne om. Vi har i alt haft en indtægt i år, som er kr. 52.000 mindre end sidste år. Vores udgift til olie har dog været tilsvarende, grundet en lang vinter samt stigende oliepriser. Vi har en fornuftig likvid beholdning.
Regnskabet blev godkendt.

Ønske fra deltagerne til næste års generalforsamling:
- Separate regnskaber over de enkelte arrangementer, herunder også banko.
Kommentarer fra deltagerne:
- Der rettes kritik mod, at Håndværkerhuset er blevet udlånt til akupunktur, uden at Huset indkasserede profit heraf. Hertil svarer bestyrelsen, at det var en enstemmig bestyrelse, som vedtog dette.
- Der spørges ind til antal deltagere ved Nørkle-aftnerne. Hertil svares 6-7 personer. Disse arrangementer er oprettet for at forsøge nye ting i byen, og for at gøre opmærksom på hvor dejligt et hus vi har.

4. Behandling af budget:
Der budgetteres med et forventet overskud på kr. 6.000 næste år, da vi nu starter sæsonen med flere nuværende bestyrelsesmedlemmer. Herved kan vi være ude i bedre tid med at annoncere vores arrangementer. Desuden forventer vi en stigning på indtægter ved udlejning af huset.

Spørgsmål til budgettet:
- Der spørges, hvorfor man ikke vil lægge et negativt budget? Hertil svares der, at man forventer en højere lejeindtægt næste år samt at være ude i bedre tid med arrangementerne, således at man måske får flere gæster.

Fastsættelse af kontingent for næste år: Vi fastholder nuværende kontingent.
Husstand kr. 160
Enkelt kr. 80
Budgettet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen og suppleanter:
Den nye bestyrelse består af:
Finn Eriksen
Vibeke Corvinius
Henrik Lundgreen
Ricco Simony
Lars Andersen
Suppleant: Ruth Andersen
Anita Brodersen står for udlejning, indtil en ny overtager dette.

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
Jørgen Overgård og Inga Nielsen tager et år mere som revisorer, og Jørgen Houmøller tager et år mere som suppleant.

7. Eventuelt
a. Bankomedhjælpere/frivillige
Vi søger hjælpere til at afvikle banko om mandagen, mens sæsonen står på. Vi vil gerne afholde et lille møde, hvor man kan få en kop kaffe eller en øl og høre om dette initiativ.
Birgit Ib og Grethe Sloth vil gerne hjælpe.

Generelt vil vi gerne have mere fokus på frivillige hjælpere til bl.a. hovedrengøring, hjælp til udenomsarealerne, gå med flyers, osv. Bestyrelsen vil arbejde videre på dette.

Det foreslås både at blive slået op på Facebook samt med fysiske opslag forskellige steder i byen, da mange ikke er på Facebook. Man kunne evt. indsamle e-mailadresser ved indmeldelse som medlem. Derudover foreslås et glasskab til opslag to steder på Håndværkerhuset, så byens beboere selv kan søge information. Det foreslås at kontakte Idræt i Dagtimerne, da det er godt besøgt, og de deltagende evt. kunne have tid og lyst til at hjælpe. Det foreslås at skrive information om ovenstående i kommende program.

b. Der stilles spørgsmål til den manglende afspilning af puljen, da denne nåede kr. 1.000. Der foreslås en skriftlig notits af bankoreglerne, så alle bestyrelsens medlemmer kender disse i tilfælde af Finns fravær. Formanden oplyser, at bankoreglerne ændres inden næste opstart, herunder hvordan puljen fremover spilles af to gange årligt.

Efter generalforsamlingen serverede bestyrelsen kaffe, øl/vand, brød og kage.

Den nye bestyrelse aftalte deres første møde mandag d. 22. april kl. 19:00.

Generalforsamling afsluttet.

På bestyrelsens vegne,

Formand
Finn Eriksen

Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening, Vejlevej 16, 7182 Bredsten
Din tekst
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk