BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening

FORMAND:

Finn Eriksen

Mail: finn@stourup.eu

Tlf.: 2541 6490

NÆSTFORMAND:

Kurt Jelling Petersen

Mail: kurt.p@balle-bredsten.dk

TLF. 28919046

Kasserer.

Kurt Jelling Petersen.

 


 

BESTYRELSESMEDLEM:

Christina Iversen

BESTYRELSESMEDLEM:

Lotte Dahl

Mail: 

 

BESTYRELSESMEDLEM::

Anette Jürgensen

 


 

 

 

Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening, Vejlevej 16, 7182 Bredsten
Din tekst
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk